Úvod  |  VOP  |  Najčastejšie kladené otázky  |  TECH-LIT s. r. o.  |  armaturysk.sk  |  KTL

Copyright a právne podmienky používania stránok

Použitie dokumentov

Súhlas s používaním akýchkoľvek textových informácií, prípadne kompletných dokumentov (projektová dokumentácia, prípadové štúdie, tlačové správy a ďalšie textové informácie) z tohto virtuálneho www serveru (ďalej označovaný len ako "server, web, www stránky") udeľuje TECH-LIT SK s.r.o. len za predpokladu, že:

  1. na všetkých použitých kópiách bude uvedené nižšie uvedené prehlásenie o ochrane autorských práv a o tomto súhlase
  2. dokumenty z tohto webu budú použité len pre informačné a nekomerčné účely, dokumenty možno použiť prípadne pre osobné účely
  3. dokumenty nebudú kopírované ani umiestnené na žiadny iný server alebo počítač pripojený do siete Internet alebo do firemnej počítačovej siete
  4. dokumenty z tohto webu nebudú prevádzané na iné voľne šíriteľné média a nebudú zverejnené v žiadnych iných "klasických" médiách
  5. v dokumentoch nebudú vykonávané žiadne zmeny a úpravy
  6. použitie informácií a dokumentov za akýmkoľvek neoprávneným účelom je zo zákona výslovne zakázaný, takéto konanie môže mať za následok závažné občianskoprávne a trestnoprávne postihy, páchatelia budú stíhaní v maximálnom možnom rozsahu

Vyššie uvedené dokumenty a podmienky nezahŕňajú grafický design alebo rozvrhnutie týchto webových stránok. Prvky tejto webovej prezentácie sú chránené autorským zákonom a nesmú byť kopírované alebo napodobňované ako celok ani ako časti. Žiadne logotypy, grafické a zvukové súbory ani obrazové prvky z tejto www prezentácie nesmú byť kopírované bez výslovného súhlasu spoločnosti TECH-LIT SK s.r.o.

Rozsah zodpovednosti

Napriek tomu, že základnou snahou spoločnosti TECH-LIT SK s.r.o. je zverejňovať na týchto webových stránkach vždy presné a aktuálne informácie, neposkytuje TECH-LIT SK s.r.o. žiadne záruky týkajúce sa ich aktuálnosti. TECH-LIT SK s.r.o.  nenesie žiadnu zodpovednosť voči klientovi či návštevníkovi stránok za akékoľvek preklepy, gramatické chyby alebo iné nedostatky v obsahu tejto stránky. V prípade uvedenia nesprávnej informácie u niektorého z výrobkov z dôvodu preklepu alebo inou chybou, TECH-LIT SK s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek objednávky takéhoto nesprávne uvedeného produktu bez ohľadu na to, či bola alebo nebola objednávka potvrdená. Pokiaľ akýkoľvek produkt ponúkaný spoločnosťou TECH-LIT SK s.r.o. nezodpovedá tu uvedenému popisu, jediným oprávnením zákazníka je možnosť vrátiť takýto výrobok a TECH-LIT SK s.r.o. vráti peniaze.

Obmedzenie zodpovednosti

TECH-LIT SK s.r.o. a/alebo jej jednotliví dodávatelia nezaručujú vhodnosť informácií vyskytujúcich sa na týchto www stránkach a v dokumentoch či v súvisiacich grafických zobrazeniach a/alebo softwaru publikovanom na webe na akýkoľvek účel. Všetky takéto dokumenty a súvisiace grafické zobrazenia sú poskytované, tak ako ich vidíte bez akejkoľvek záruky a môžu byť bez upozornenia zmenené. Akékoľvek riziko spojené s ich používaním nesie príjemca. V žiadnom prípade TECH-LIT SK s.r.o. a/alebo jeho jednotliví dodávatelia nie sú zodpovední za škody ani za ich náhrady a to ani v prípade, že TECH-LIT SK s.r.o.. bol informovaný o možnosti ich vzniku.

Spotrebiteľské zmluvy

Uzatváranie zmlúv so spotrebiteľmi podľa občianskeho zákonníka (spotrebiteľské zmluvy) na nákup tovaru prostredníctvom týchto www stránok sa uplatňujú pravidlá podľa tohto zákonníka, doplnené o Všeobecné obchodné podmienky TECH-LIT SK s.r.o.

Software

Akýkoľvek software, ktorý je k dispozícii ku stiahnutiu z webu je autorským dielom spoločnosti TECH-LIT SK s.r.o. a/alebo ich dodávateľov. Použitie softwaru sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy pre koncových užívateľov, pokiaľ taká existuje, ktorá je pripojená k softwaru alebo je jeho súčasťou (ďalej označovaná len ako "Licenčná zmluva"). Koncový užívateľ nebude môcť nainštalovať software, ku ktorému je pripojená Licenčná zmluva alebo je jeho súčasťou, bez toho, aby najskôr súhlasil s jej zmluvnými podmienkami.

Ochranné známky

TECH-LIT SK s.r.o. a/alebo tu uvedené názvy produktov a spoločností môžu byť alebo sú ochrannými známkami a/alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Odkazy na stránky tretích strán

Spoločnosť TECH-LIT SK s.r.o. primerane prehliada odkazované stránky, v žiadnom rozsahu ale nezodpovedá za obsah týchto stránok tretích subjektov alebo akéhokoľvek odkazu uvedeného na takýchto stránkach. 
Spoločnosť TECH-LIT SK s.r.o. vám umožňuje prepojenie so stránkami tretích subjektov len pre vaše pohodlie. Zaradenie takéhoto odkazu neznamená súhlas spoločnosti TECH-LIT SK s.r.o. s obsahom tejto stránky.

Propagačné a časovo obmedzené predajné akcie

Všetky časovo obmedzené predajné akcie sú podmienené dostupnosťou tovaru a ich skladovými zásobami. 
TECH-LIT SK s.r.o. si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny, úpravy alebo zrušenia takýchto akcií kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

TECH-LIT SK s.r.o.

 

Spolupracujeme

Výber zo spoločností, s ktorými spolupracujeme

 
 
 

Prepnúť do verzie pre tablet / PC
Úvod  |  Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti, ochrana osobných údajov  |  Copyright a právne podmienky používania stránok

TECH-LIT SK s.r.o., priemyselná chémia, lepidlá, odmasťovače, elektródy

Spoločnosť TECH-LIT SK s.r.o. zastupuje na slovenskom trhu nemeckú spoločnosť TECHNOLIT GmbH, ktorá má viac ako 30-ročnú tradíciu na európskom trhu. V našom predajnom sortimente nájdete výrobky určené do oblasti opravárstva, údržby a výroby.

2016 © TECHLIT s r.o. dizajn REMOEX CZ a.s. | programovanie MagicHouse s.r.o.
Niektoré mená, logá, dizajn, titulky, slová alebo slovné spojenia použité na týchto www. stránkach môžu byť alebo sú registrovanými ochrannými známkami, servisnými značkami alebo obchodnými menami príslušných vlastníkov.

Táto stránka využíva cookies, kvôli lepšiemu prechádzaniu webovej stránky. Tým, že tieto stránky ďalej prezeráte, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií získate tu..

V poriadku